تولد:

ملیت:

علی اصغر طبسی

فیلموگرافی (72)

هاری

1393

شگون

1393

هدیه

1393

جرم

1389

گوزن

1389

رئیس

1385

مرد

1385

حکم

1384

تله

1384

سریال ها (17)

کارگردانی (0)