تولد:

ملیت:

امیر غفارمنش

فیلموگرافی (51)

سریال ها (41)

کارگردانی (1)