تعداد بازدید از صفحه:

58

تولد:

ملیت:

ساقی سهراب منش

مجری گریم

ساقی سهراب منش در آثاری همچون فیلمهای "ایستگاه اتمسفر"، "شنای پروانه"، سریال "مردم معمولی"، فیلم کوتاه "یک روز دیرتر" به عنوان مجری گریم فعالیت داشته است.

مجری گریم (4)