تعداد بازدید از صفحه:

30

تولد:

ملیت:

امین داداشی

روابط عمومی

امین داداشی به عنوان مسئول روابط عمومی در فیلمهای "سراسر شب"، "بابای من خوانندس"، "کت تنگ" فعالیت داشته است.

روابط عمومی (3)