تعداد بازدید از صفحه:

35

تولد:

ملیت:

محمد رازدار

بازیگر

محمد رازدار در آثاری همچون فیلمهای "احمد"، "فسیل" و سریالهای "روزی روزگاری مریخ"، "پدر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)