تعداد بازدید از صفحه:

26

تولد:

ملیت:

نیلوفر جهانی

بازیگر

نیلوفر جهانی در آثاری همچون نمایش "پرتره یک زن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)