تعداد بازدید از صفحه:

31

تولد:

ملیت:

شادی شاه پوریان

بازیگر

شادی شاه پوریان در آثاری همچون نمایش "پرتره یک زن" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)