تعداد بازدید از صفحه:

46

تولد:

ملیت:

علی پورقاسمی

بازیگر

علی پورقاسمی در آثاری همچون فیلم "یتیم خانه ایران" و سریال "افعی تهران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)