تعداد بازدید از صفحه:

53

تولد:

ملیت:

حمیدرضا جهانگیری

بازیگر

حمیدرضا جهانگیری در آثاری همچون فیلم "یتیم خانه ایران" و سریال "بیست کووید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)