تعداد بازدید از صفحه:

80

تولد:

ملیت:

محمدباقر مفیدی کیا

نویسنده | کارگردان

محمدباقر مفیدی کیا نویسندگی و کارگردانی فیلم "لکه" را برعهده داشته است.

نویسنده (1)

لکه

1392

کارگردان (1)

لکه

1392