تعداد بازدید از صفحه:

70

تولد:

ملیت:

مهسا باقری

بازیگر

مهسا باقری در آثاری همچون سریالهای "گاهی به پشت سر نگاه کن"، "آخر خط"، "شرایط خاص"، "معراجی ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (4)