تعداد بازدید از صفحه:

27

تولد:

ملیت:

ابوذر قلی نژاد

بازیگر

ابوذر قلی نژاد در آثاری همچون فیلمهای "ساعت شلوغی"، "داماد خجالتی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)