تعداد بازدید از صفحه:

64

تولد:

ملیت:

صبا دباغی

بازیگر

صبا دباغی در آثاری همچون فیلم "انسان ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)