تعداد بازدید از صفحه:

58

تولد:

ملیت:

حسن مولایی

بازیگر

حسن مولایی در آثاری همچون فیلم "انسان ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)