تعداد بازدید از صفحه:

21

تولد:

ملیت:

سعید جلیلی

بازیگر

سعید جلیلی در آثاری همچون فیلم "فرزند خوانده" و فیلم کوتاه "چاقویی که نمی برد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)