تعداد بازدید از صفحه:

143

تولد:

ملیت:

آرمان نوبخت

بازیگر

آرمان نوبخت در آثاری همچون فیلمهای "مصلحت"، "به وقت شام" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)