تعداد بازدید از صفحه:

19

تولد:

ملیت:

محمدرضا خلج

بازیگر

محمدرضا خلج در آثاری همچون فیلمهای "مصلحت" و سریال "سیاوش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)