تعداد بازدید از صفحه:

211

تولد:

ملیت:

مجتبی یوسفی

بازیگر

مجتبی یوسفی در آثاری همچون فیلمهای "مصلحت"، "متری شیش و نیم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)