تعداد بازدید از صفحه:

23

تولد:

ملیت:

شهرزاد کلانتری

بازیگر

شهرزاد کلانتری در آثاری همچون فیلم "مصلحت" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)