تعداد بازدید از صفحه:

23

تولد:

ملیت:

مهدی رحمتی

کارگردان

مهدی رحمتی کارگردانی آثاری همچون فیلم "ه دو چشم" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)