تعداد بازدید از صفحه:

21

تولد:

ملیت:

امیر آقاخانی

کارگردان

امیر آقاخانی کارگردانی آثاری همچون فیلم "انگشتری" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)