تعداد بازدید از صفحه:

23

تولد:

ملیت:

میلاد طاهریان

بازیگر

میلاد طاهریان در آثاری همچون فیلم "انگشتری" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)