تعداد بازدید از صفحه:

21

تولد:

ملیت:

پریسا درویش

بازیگر

پریسا درویش در آثاری همچون فیلم "خلوت دل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)