تعداد بازدید از صفحه:

24

تولد:

ملیت:

معصومه خزایی

بازیگر | کارگردان

معصومه خزایی کارگردانی آثاری همچون نمایش "روباه" را برعهده داشته است.

معصومه خزایی همچنین به عنوان بازیگر در نمایش "روباه" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

کارگردان (1)