تعداد بازدید از صفحه:

153

تولد:

ملیت:

پوریا حاجوی

بازیگر

پوریا حاجوی در آثاری همچون فیلم "صفدر و دردانه اش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)