تعداد بازدید از صفحه:

152

تولد:

ملیت:

فرزانه محمدی نیا

بازیگر

فرزانه محمدی نیا در آثاری همچون فیلم "صفدر و دردانه اش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)