تعداد بازدید از صفحه:

186

تولد:

ملیت:

شیما خلجی

بازیگر

شیما خلجی در آثاری همچون فیلم "صفدر و دردانه اش" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)