تعداد بازدید از صفحه:

76

تولد:

ملیت:

پارسا قاسمی

بازیگر

پارسا قاسمی در آثاری همچون فیلم "فیلمسازان کوچک" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)