تعداد بازدید از صفحه:

13

تولد:

ملیت:

ارغوان آقایی

بازیگر

ارغوان آقایی در آثاری همچون فیلمهای "لطفا مزاحم نشوید"، "یه حبه قند" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)