تعداد بازدید از صفحه:

19

تولد:

ملیت:

محمود میرزایی

بازیگر

محمود میرزایی در آثاری همچون فیلمهای "های پاور"، "شور شیرین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)