تعداد بازدید از صفحه:

12

تولد:

ملیت:

عصمت عبدالهی

بازیگر

عصمت عبدالهی در آثاری همچون فیلمهای "چ"، "شور شیرین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)