تعداد بازدید از صفحه:

8

تولد:

ملیت:

علیرضا خندان

مجری دکور

علیرضا خندان به عنوان مجری دکور در آثاری همچون فیلمهای "هفت دقیقه تا پاییز"، "پرسه در مه" فعالیت داشته است.

مجری دکور (2)