تعداد بازدید از صفحه:

9

تولد:

ملیت:

مهدی قوچانی

دستیار لباس | دستیار صحنه

مهدی قوچانی در آثاری همچون سریال "هیولا" به عنوان دستیار صحنه و در فیلم "افراطی ها" به عنوان دستیار صحنه و لباس فعالیت داشته است.

دستیار لباس (1)

دستیار صحنه (2)