تعداد بازدید از صفحه:

7

تولد:

ملیت:

رضا ترکمان

طراح و مدیر جلوه های ویژه میدانی

رضا ترکمان در آثاری همچون فیلمهای "نگهبان شب"، "شیطان وجود ندارد" به عنوان طراح جلوه های ویژه میدانی فعالیت داشته است.

طراح و مدیر جلوه های ویژه میدانی (2)