تعداد بازدید از صفحه:

56

تولد:

ملیت:

مرتضی بذرافشان

مرتضی بذرافشان در آثاری همچون فیلم "پروا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

پروا

1398