تعداد بازدید از صفحه:

7

تولد:

ملیت:

آناهید روستا

منشی صحنه

آناهید روستا در آثاری همچون فیلمهای "روزهای نارنجی"، "دختران" به عنوان منشی صحنه فعالیت داشته است.

منشی صحنه (2)