تعداد بازدید از صفحه:

8

تولد:

ملیت:

فرزاد پاک

تهیه کننده

فرزاد پاک در آثاری همچون فیلمهای "شیطان وجود ندارد"، "مرزهای بی پایان" به عنوان تهیه کننده حضور داشته است.

تهیه کننده (2)