تعداد بازدید از صفحه:

58

تولد:

ملیت:

پرویز صباغ

پرویز صباغ در آثاری همچون فیلم "پروا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

پروا

1398