تعداد بازدید از صفحه:

35

تولد:

ملیت:

مهرداد قادری

کارگردان

مهرداد قادری کارگردانی آثاری همچون نمایش "طلای عروس مرده" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)