تعداد بازدید از صفحه:

18

تولد:

ملیت:

عباس شکری

بازیگر

عباس شکری در آثاری همچون فیلمهای "چیزهایی هست که نمی دانی"، "هفت دقیقه تا پاییز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)