تعداد بازدید از صفحه:

30

تولد:

ملیت:

فریماه بهرامی راد

کارگردان

فریماه بهرامی راد کارگردانی آثاری همچون فیلم کوتاه "اذیت" را نیز برعهده داشته است.

کارگردان (1)