تعداد بازدید از صفحه:

48

تولد:

ملیت:

امیر حسن زاده

امیر حسن زاده در آثاری همچون فیلم "بی رویا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)