تعداد بازدید از صفحه:

55

تولد:

ملیت:

مهناز فصاحتی

مهناز فصاحتی در آثاری همچون سریال "دایره تردید" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)