تعداد بازدید از صفحه:

113

تولد:

ملیت:

بهنام کلامی

بهنام کلامی در آثاری همچون فیلم "گیتی همسر علیرضا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)