تعداد بازدید از صفحه:

56

تولد:

ملیت:

زهرا رحمتی

زهرا رحمتی در آثاری همچون فیلمهای "عاشق ها ایستاده میمیرند"، "گیتی همسر علیرضا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)