تعداد بازدید از صفحه:

67

تولد:

ملیت:

پردیس نوری

پردیس نوری در آثاری همچون فیلمهای "خوابم می آد"، "بادیگارد" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)