تعداد بازدید از صفحه:

91

تولد:

ملیت:

امین خسروی

امین خسروی در آثاری همچون فیلمهای "خوابم می آد" و سریال "آچمز" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)

آچمز

1398