تعداد بازدید از صفحه:

82

تولد:

ملیت:

محمدمهدی محمدی

محمدمهدی محمدی در آثاری همچون فیلم "خوابم می آد" و سریال "باغ مظفر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)