تعداد بازدید از صفحه:

147

تولد:

ملیت:

مریم مرادی

مریم مرادی در آثاری همچون فیلم "بی خداحافظی" و سریال "نیسان آبی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مریم همچنین سابقه حضور در نمایش "مرغابی وحشی" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)