تعداد بازدید از صفحه:

317

تولد:

ملیت:

محمد شامی

بازیگر

محمد شامی در آثاری همچون فیلمهای "کت چرمی"، "پروا"، "پوست" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)